ἀέλιοι

ἀέλιοι
Grammatical information: m. pl.
Meaning: οἱ ἀδελφὰς γυναῖκας ἐσχηκότες H.
Other forms: αἴλιοι σύγγαμβροι H.; εἰλίονες in Pollux 3, 32 (οἱ δε ἀδελφὰς γήμαντες ὁμόγαμβροι η σύγγαμβροι η μᾶλλον συγκηδεσταὶ καὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς εἰλίονες), with metrical lengthening of *ἐλίονες (or *ἑλίονες).
Origin: IE [Indo-European] [1046] *sue-l-o\/ion-
Etymology: αἴλιοι may be itacistic notation for *ε῎λιοι (*ἕλιοι). ἀ- in ἀέλιοι is considered as the `copulative' α-. Cognate ON svilar m. pl. `brothers-in-law, whose wives are sisters', from *su̯e-lo-, su̯e-l-io(n)-; an l-derivative of the reflexive *su̯e. Cf. Specht Ursprung 166, further Mezger Word 4, 99.
Page in Frisk: 1,24

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • αέλιοι — ἀέλιοι και αἰέλιοι, οι (AM) βαθμός συγγενείας μεταξύ ανδρών, τών οποίων οι σύζυγοι είναι αδελφές σύγγαμπροι. [ΕΤΥΜΟΛ. < ΙΕ ρίζα *swe , που δηλώνει αυτοπάθεια, πρβλ. ελλ. ἕ (= ἑαυτόν, ήν, ό), με θεματ. επαύξηση l , *swe > *sweli > ἕλιοι,… …   Dictionary of Greek

  • ἀέλιοι — lrothers in law. masc nom/voc pl ἀέλιος masc nom/voc pl ἀ̱έλιοι , ἥλιος sun masc nom/voc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀελίους — ἀέλιοι lrothers in law. masc acc pl ἀέλιος masc acc pl ἀ̱ελίους , ἥλιος sun masc acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • su̯e-lo-, su̯elii̯o(n)- —     su̯e lo , su̯elii̯o(n)     English meaning: a kind of relation (brothers in law, whose wifes are sisters)     Deutsche Übersetzung: “ Schwäger, die SchWestern to Frauen haben “     Material: Old laryngeal Gk. He > a , e phonetic mutation;… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.